Brak land, mystiek voor beginners

Auteur: Margreet Meijer


Boek en auteur

***

 

Beschrijving

Margreet Meijer (1947) beschrijft de weg van haar spirituele groei. De voettocht die zij maakte van Nederland naar Rome wordt gebruikt als metafoor voor haar eigen innerlijke reis.
Hoewel zij van Nederland via Assisi naar Rome loopt en op de omslag “een reisverslag” vermeldt, is dit geen reisbeschrijving van de pelgrimstocht zoals we die van andere schrijvers wel kennen. Aantekeningen van wandeldagen worden schijnbaar willekeurig afgewisseld met reflecties op haar eigen spirituele groei. Langzaamaan wordt de lezer meegenomen in dat proces. Ze schrijft zelf: “In het onbekende land breek ik uiteindelijk open, of, liever gezegd: word ik opengebroken. Door wie of wat? Daar zijn geen woorden voor”. Ze neemt jou als lezer mee in dat proces.
De titel Brak land verwijst naar dit proces.

 

Focus

Het maken van een reis van betekenis staat centraal in dit boek. Een moeilijk te duiden verlangen om gewoon te gáán leidt ertoe dat de schrijfster zich toevertrouwt en op weg gaat. In Assisi terugkijkend op haar tot dan gelopen en ervaren tocht bemerkt ze dat haar feitelijke pelgrimstocht en haar eigen innerlijke weg blijken samen te gaan en nadrukkelijk met elkaar in verband staan.
De uiterlijke tocht die door landschap en tijd gaat, wordt gaandeweg vermengd met en doordrongen van een andere weg, de weg van haar spirituele groei.
Begrippen als loslaten en overgave staan centraal en zullen voor veel pelgrims herkenbaar zijn. Het worstelen met “God” , wie of wat dat is en wat de relatie van de schrijfster is met dat begrip maakt eveneens deel uit van dit boek.
Voor de goede verstaander klinkt ook soms de spiritualiteit van Franciscus van Assisi en Meester Eckart in het boek door.

 

Plaatsen

Margreet Meijer liep van Nederland, via Frankrijk (Elzas) en Zwitserland via de St. Gothard naar Italië.

 

Meer informatie

  • De schrijfster studeerde pedagogiek en theologie en werkt de laatste jaren als vrijwilliger verbonden aan de Stichting Epafras. Namens hen bezoekt zij als geestelijk verzorger Nederlanders in buitenlandse detentie. Ook is zij redactielid van Herademing, tijdschrift voor spiritualiteit en mystiek. Zij heeft een praktijk als geestelijk begeleider.
  • Het boek telt 119 bladzijden en is uitgegeven bij Valkhof Pers. De paperback met slappe omslag kost € 12,50.
  • Het lijkt mij zelf vooral een boek om na je eigen tocht te lezen en het gebruiken als reflectie op je eigen tocht en groei.


Recensent: Cor Kuyvenhoven (december 2018)