In het voetspoor van de Boeddha

Aan het einde van zijn leven riep de Boeddha (ca. 490 – 410v.Chr.) zijn volgelingen op om een pelgrimstocht te maken naar deze vier plaatsen:

  • Lumbini (Nepal), waar hij als Siddhartha Gautama werd geboren,
  • Bodhgaya (India), waar hij de verlichting bereikte en “Boeddha” (ontwaakte) werd
  • Sarnath (India), waar hij zijn inzichten voor het eerst met anderen deelde,
  • Kushinagara (India), waar hij op tachtigjarige leeftijd overleed.

Sindsdien hebben miljoenen pelgrims deze tocht gelopen, tot de 13e eeuw, toen de Islam zijn intrede deed en het Hindoeïsme weer opleefde. Het Boeddhisme verdween in India naar de achtergrond.
In de 19e eeuw werden de plaatsen herontdekt, aan de hand van de reisverslagen van de Chinese boeddhistische monniken Faxian (5e eeuw) en Xuanzang (7e eeuw).
Vanaf het midden van de 20e eeuw zijn er geleidelijk weer meer pelgrims onderweg, maar niet te voet. Ik ging wèl te voet, in 2003, en was mogelijk de eerste sinds de 13e eeuw.

  • verhaal gepubliceerd op: 12 februari 2018
  • aanvulling(en) gepubliceerd op: –

Lees meer...