Ode aan het wandelen

Auteur: David Le Breton

Boek en auteur

Ode aan het wandelen door David Le Breton. In het Nederlands vertaald door Joris Capenberghs.  

 

Beschrijving

‘Als jij en vele anderen in al hun haast de straat herleiden tot een louter functionele ruimte om zich te verplaatsen, weten vooral de kinderen dit te verijdelen. Tussen school en thuis toveren ze de straat om tot een ideale plek om te spelen.’ Een passage in het boek beschrijft hoe kinderen de straat zien als een speeltuin, alsof ze zich in een ‘nietlineaire ruimte’ bevinden. ‘Ze komen en gaan zonder zorgen.’  

Met deze vertaling van Joris Capenberghs is Ode aan het wandelen het eerste boek van de Franse antropoloog en socioloog David Le Breton dat in het Nederlands is verschenen. Le Breton beziet het wandelen vanuit verschillende invalshoeken. Van wat het met je kan doen, waar je mee te maken kunt krijgen tot waar je het voor kunt doen. Een van de redenen om te wandelen kan de pelgrimstocht zijn, maar wandelen is veel breder en groter dan dat alleen. Je kunt ook voetganger zijn in de stad of te voet op ontdekkingsreis gaan in verre oorden. 

Het boek is er duidelijk over: wandelen is universeel en beschikbaar voor velen, al wandelend werd ontdekt en ontgonnen. Wandelen is functioneel. In het huidige tijdsgewricht is het steeds meer een bewuste keuze om juist te gaan wandelen en niet te kiezen voor een andere manier om ergens te komen. Wandelen is geen vervoer: het is beleving, een ervaring, het is ‘zijn’. Een levenshouding. ‘Kuieren en nieuwsgierigheid zijn uiterst waardevol voor je persoonlijke vorming en bieden een leerschool om op je lichaam en al je zintuigen te vertrouwen.’

Ode aan het wandelen komt door de vele bronvermeldingen soms wat wetenschappelijk over. De schrijver haalt veel aan uit boeken en reisverslagen van anderen, soms ook uit boeken van hemzelf. Dit lijkt de lezer een beetje op afstand te plaatsen. Le Breton kijkt naar het wandelen als fenomeen. Als antropoloog bestudeert en beschrijft hij, de lezer kijkt mee. Door de beeldende, haast poëtische schrijfstijl en de vooral voor de enigszins ervaren wandelaars zeer herkenbare verhalen en situaties lijkt het ook wel weer alsof je naar jezelf zit te kijken.

Deze ode is een oproep je (wandel)schoenen aan te trekken en buiten te gaan spelen. Maar eerst even lezen ..

 

Meer informatie

Het boek is te koop in de boekhandel en kost €22,75.

  
Recensent: Pieter-Bas de Jong (september 2019)

 

Lees meer...

De onwaarschijnlijke reis van Harold Fry

Auteur: Rachel Joyce


Boek en auteur

The unlikely pilgrimage of Harold Fry door Rachel Joyce.
In het nederlands vertaald door Janneke Zwart met als titel: de onwaarschijnlijke reis van Harold Fry.
Het boek telt ruim 350 bladzijden en is uitgegeven in 2012 bij uitgeverij Cargo. De schrijfster (Londen, 1962) begon als actrice en werkte vervolgens lang bij de radio waar ze hoorspelen en documentaires schreef.
  

 

Beschrijving

Dit boek beschrijft wat er gebeurt wanneer Harold op een morgen even zijn huis in Cornwall verlaat om op de hoek van de straat een brief te posten. Hij heeft een korte reactie geschreven naar aanleiding van een afscheidsbrief die hij kreeg van een vrouw die tientallen jaren geleden bij hem op de brouwerij werkte. Ze is ernstig ziek, als afzendadres wordt een hospice aan de andere kant van het land (Engeland) vermeld. Harold loopt echter de brievenbus bewust voorbij en besluit om de brief zelf te gaan brengen. Hij heeft zijn telefoon niet bij zich, geen kaart en loopt op z’n gewone schoenen. En toch loopt hij en blijft lopen, 1000 kilometer lang, door weer en wind en met alle ongemakken die pelgrims zich moeiteloos kunnen voorstellen, zijn vrouw in toenemende mate van verwarring en onbegrip achterlatend. Toch komen , naarmate de tocht langer duurt en ondanks de fysieke afstand beiden steeds dichter bij elkaar.

 

Focus

Het is geen reisverslag of historisch achtergrondverhaal. Het boek is een roman en voor pelgrims zeer herkenbaar, denk ik. Veel van de gevoelens, ontmoetingen en inzichten zoals ze staan beschreven zullen door velen herkend worden. Het verhaal ontrolt zich traag, net zoals een landschap dat in wandeltempo veel langzamer verandert dan we gewend zijn als automobilist, maar waardoor wel ineens allerlei kleine details opvallen. De geduldige lezer wordt zodoende beloond met een reeks van kleine, herkenbare gebeurtenissen die het leven zin geven, mits je ervoor openstaat.

 

Plaatsen

Zoals gezegd, het is een roman en de focus ligt op de gevoelens en de bevrijdende inzichten en niet op de plek waarnaar Harold onderweg is.

 

Meer informatie

 • Het boek is te koop in de boekhandel en kost daar € 10. Ook via sites waar gebruikte boeken worden verkocht is het te koop. Eveneens als E boek beschikbaar.
 • Recensies: Trouw: “een bijzonder debuut, zo goed opgebouwd en zo beheerst en verrassend.”
  VPRO gids: “een soort spirituele roadnovel, vol interessante ontmoetingen en bevrijdende inzichten.”


  
Recensent: Cor Kuyvenhoven (december 2018)

Lees meer...

Brak land, mystiek voor beginners

Auteur: Margreet Meijer


Boek en auteur

***

 

Beschrijving

Margreet Meijer (1947) beschrijft de weg van haar spirituele groei. De voettocht die zij maakte van Nederland naar Rome wordt gebruikt als metafoor voor haar eigen innerlijke reis.
Hoewel zij van Nederland via Assisi naar Rome loopt en op de omslag “een reisverslag” vermeldt, is dit geen reisbeschrijving van de pelgrimstocht zoals we die van andere schrijvers wel kennen. Aantekeningen van wandeldagen worden schijnbaar willekeurig afgewisseld met reflecties op haar eigen spirituele groei. Langzaamaan wordt de lezer meegenomen in dat proces. Ze schrijft zelf: “In het onbekende land breek ik uiteindelijk open, of, liever gezegd: word ik opengebroken. Door wie of wat? Daar zijn geen woorden voor”. Ze neemt jou als lezer mee in dat proces.
De titel Brak land verwijst naar dit proces.

 

Focus

Het maken van een reis van betekenis staat centraal in dit boek. Een moeilijk te duiden verlangen om gewoon te gáán leidt ertoe dat de schrijfster zich toevertrouwt en op weg gaat. In Assisi terugkijkend op haar tot dan gelopen en ervaren tocht bemerkt ze dat haar feitelijke pelgrimstocht en haar eigen innerlijke weg blijken samen te gaan en nadrukkelijk met elkaar in verband staan.
De uiterlijke tocht die door landschap en tijd gaat, wordt gaandeweg vermengd met en doordrongen van een andere weg, de weg van haar spirituele groei.
Begrippen als loslaten en overgave staan centraal en zullen voor veel pelgrims herkenbaar zijn. Het worstelen met “God” , wie of wat dat is en wat de relatie van de schrijfster is met dat begrip maakt eveneens deel uit van dit boek.
Voor de goede verstaander klinkt ook soms de spiritualiteit van Franciscus van Assisi en Meester Eckart in het boek door.

 

Plaatsen

Margreet Meijer liep van Nederland, via Frankrijk (Elzas) en Zwitserland via de St. Gothard naar Italië.

 

Meer informatie

 • De schrijfster studeerde pedagogiek en theologie en werkt de laatste jaren als vrijwilliger verbonden aan de Stichting Epafras. Namens hen bezoekt zij als geestelijk verzorger Nederlanders in buitenlandse detentie. Ook is zij redactielid van Herademing, tijdschrift voor spiritualiteit en mystiek. Zij heeft een praktijk als geestelijk begeleider.
 • Het boek telt 119 bladzijden en is uitgegeven bij Valkhof Pers. De paperback met slappe omslag kost € 12,50.
 • Het lijkt mij zelf vooral een boek om na je eigen tocht te lezen en het gebruiken als reflectie op je eigen tocht en groei.


Recensent: Cor Kuyvenhoven (december 2018)

Lees meer...

Emo’s reis

Auteur: Dick de Boer


Boek en auteur

***
  

 

Beschrijving

Prof. Dr. Dick de Boer volgt in dit schitterende, kloeke boekwerk de reis die abt Emo in 72 dagen tussen november 1211 en juli 1212 maakte van zijn onbeduidende Groningse kloostertje bij Wittewierum naar Rome. Ook de 117 dagen durende terugreis wordt beschreven. Besef goed dat Emo over de gesloten Alpenpassen trok in de winter van 1211. Waarom hij dat deed wordt duidelijk gemaakt in dit prachtige boek.
In het boek schetst de schrijver van dag tot dag de reis van Emo. Elke reisdag krijgt minmstens twee pagina’s. Voor Rome worden zelfs 50 bladzijden gereserveerd. Daarbij krijgen we een goed beeld van de bouwwerken, de beslommeringen, de problemen, de avonturen en het toenmalige landschap en daardoor ontstaat een fascinerend beeld van de 13de eeuwse samenleving in Europa, zoals gezien door de ogen van Emo.
Er staan zeer veel afbeeldingen in het boek, meer dan 800. Daarmee is het een lust voor het oog. Verder wordt gebruik gemaakt van teksten van troubadoursliederen en uit oude kronieken. Aan de hand van schematische kaarten kun je op elke pagina de route van Emo volgen, hij loopt als een rode draad door het boek.

 

Focus

De focus ligt op de cultuur historische achtergrond van deze pelgrimstocht uit het begin van de 13de eeuw. Heel bijzonder is dat veel van de plekken waar Emo overnachtte nog steeds bestaan en (vaak) nog steeds pelgrims opvangen.
Iedereen die van plan is vanuit ons land naar Rome te lopen of te fietsen zou dit boek moeten lezen.

 

Plaatsen

De heenreis, weergegeven op de binnenkant van de omslag) liep in grote lijnen door Nederland, Duitsland, Limburg, België, Frankrijk (Laon, Prémontré, Troyes, Dijon, Citeaux, Lyon, Mont Cenis), Italië (hoofzakelijk de Via Francigena volgend).
De terugweg, uitgebeeld op de achter binnenkant van het boek volgt de kortere route via Zwitserland en Duitsland, de Rijn volgend, naar Groningen.

 

Meer informatie

 • Het boek telt 496 bladzijden en is in 2011 uitgegeven door uitgeverij Noordboek en uitgeverij Davidsfonds Leuven.
 • Inmiddels is de 8ste druk beschikbaar bij uitgeverij Verloren.
 • Een bibliografie en een reisschema van Emo complementeren het geheel.
 • Het boek kost als paperback € 27,95 .


Recensent: Cor Kuyvenhoven (december 2018)

Lees meer...

Het wonder van wandelen

Auteur: Didi Joppe


Boek en auteur

Het boek is geschreven door Didi Joppe, levenskrachtcoach in Maastricht.
  

 

Beschrijving

Het boek is geschreven door Didi Joppe, levenskrachtcoach in Maastricht.
Het boek dient als hulpmiddel voor een ieder die op de één of andere manier (soms) bezig is met levensvragen. Wie ben ik, wat wil ik, Hoe wil ik eigenlijk leven; is stilte niet eng; het zijn maar enkele van de vragen die op een natuurlijke wijze aan bod komen.
Er zijn elf hoofdstukken waarvan ik er enkele noem: de spiritualiteit van het wandelen; levenskracht; ademhalen; wandelen, lopen en levensvragen; innerlijke stilte; het hier en nu.
In elk van die hoofdstukken zorgt de schrijver voor praktische oefeningen: loopoefeningen; mijmer- of ademhalingsoefeningen en oefeningen om je bewust te maken van jouw zijn in het hier en nu.
En nee, het is geen zweverig boek, maar eerder een praktische gids om nog meer van het onderweg zijn te genieten.

 

Focus

De ondertitel van het boek luidt: een praktische gids bij levensvragen.
Heel veel pelgrims herkennen denk ik de inhoud: bewust wandelend kun je, gebruikmakend van de kracht die lopen in de natuur je geeft, dichter bij jezelf, bij je kern komen.
Wanneer je jouw tocht een tocht van betekenis wil maken is het goed bewust om te gaan met alles wat zich onderweg aandient, zowel in als buiten jezelf. Dit boek biedt daarvoor handreikingen aan.
Het is geen boek om achter elkaar uit te lezen, meer een boek waaruit je heel bewust iets haalt en dat in praktijk brengt.

 

Plaatsen

Dit is niet relevant.

 

Meer informatie

 • Het boek is uit 2006 en inmiddels meerdere keren herdrukt. Het telt 144 bladzijden, is een paperback en nog steeds nieuw te koop voor € 17,50.
 • Uitgever: Ten Have


Recensent: Cor Kuyvenhoven (december 2018)

Lees meer...

Reisboek Europa 1492

Auteur: Lorenzo Camusso


Boek en auteur

***

 

Beschrijving

Dit boek zou je een reisboek kunnen noemen. Het is geschreven door Lorenzo Camusso, auteur en historicus en hij laat de tien belangrijkste routes door Europa van 500 jaar geleden aan bod komen. Bij elk van die routes staat een product, een beroep of een thema centraal. Denk bijvoorbeeld aan het thema Pelgrimstocht bij de route van Vezelay naar Santiago; aan geld bij de tocht van Florence naar Brugge; aan Het heilig Jaar bij de route van Trondheim naar Rome of de kunstschilder bij de route van Neurenberg naar Venetië.
Het interessante bij deze routes is dat ze allemaal daadwerkelijk gemaakt zijn en dat de schrijver ze in het boek “ophangt” aan één individu of een groep individuen, die deze tocht aantoonbaar maakte.
In een inleidend hoofdstuk wat aan de tien routes voorafgaat komen thema’s als wegen, rivieren, herbergen, geld en schepen aan bod.
Het boek kent een register op plaatsnaam, een chronologische tabel en bibliografische verwijzingen.
Het boek is uitgegeven door de Staatsdrukkerij en is in het nederlands vertaald door Frans Hille.

 

Focus

Het gaat in dit boek niet om pelgrimeren of om pelgrimsbestemmingen. Veel meer is het een boek wat de lezer een helder beeld geeft van de laat Middeleeuwse tijd waarin uiteraard volop gepelgrimeerd werd. De Italiaanse (cultuur)historicus geeft met veel relevante culturele informatie een boeiend beeld van reizen en leven in de 15e eeuw. De reisroutes zijn goed gekozen omdat ze in verschillende delen van Europa liggen, door verschillende soorten mensen gebruikt werden en op diverse manieren bereisd moesten worden.
De achtergrond kennis van de lezer, zelf voet- of fietspelgrim of van plan dat te worden, zal door dit boek vergroot en verdiept worden.
Het boek is zeer rijk geïllustreerd.

 

Plaatsen

Dat zijn er eigenlijk teveel om op te noemen. Ik volsta met een opsomming van de tien routes en ieder kan zelf daaruit conclusies trekken:
Florence – Brugge; Lübeck – Nowgorod; Vézelay -Santiago de Compostela; Milaan – Mont St. Michel; Neurenberg – Venetië; Trondheim – Rome; Edinburgh – Parijs; Genua – Istanbul; Wenen – Moskou.

 

Meer informatie

 • Het boek is alleen gebruikt te koop en zal dan ongeveer € 15 kosten.
 • Het is ingebonden, voorzien van een stofomslag en telt 288 bladzijden.


Recensent: Cor Kuyvenhoven (december 2018)

Lees meer...

Pilgerziele der Christenheit

Auteur: ***


Boek en auteur

***

 

Beschrijving

Dit kloeke boekwerk van 384 bladzijden is door uitgeverij Belser uitgegeven ter gelegenheid van het Heilig Jaar 2000. De drie belangrijkste christelijke pelgrimsbestemmingen uit de Middeleeuwen staan centraal: Jeruzalem, Rome, Santiago de Compostela. Het boek kent vier hoofdstukken. Daarin staan centraal, respectievelijk: de oorsprong van de pelgrimstocht; de mentaliteit van de pelgrims en de weergave daarvan in de toenmalige kunstuitingen; het derde deel loopt de verschillende pelgrimsroutes na om tenslotte in het vierde hoofdstuk de drie belangrijkste pelgrimsbestemmingen nader te beschouwen.
Het boek is gedrukt op zwaar papier, telt vele illustraties, in kleur zowel als in zwart-wit. Ook is een uitgebreide literatuurlijst opgenomen. Het boek is in het Duits.

 

Focus

Door het lezen van dit boek maakt de lezer een fascinerende cultuurreis door de geschiedenis van de grote middeleeuwse, europese pelgrimstochten. Lezen verrijkt je achtergrondkennis wanneer je zelf op pad bent op één van deze of andere pelgrimsroutes.
Internationale wetenschappers reconstrueren met behulp van talrijke bronnen het middeleeuwse pelgrimswezen. Hun onderlinge samenhang, de gebruikte rituelen, haar spiritualiteit en de met pelgrimages nauw verbonden symboliek komt op boeiende wijze aan bod.

 

Plaatsen

Zoals gezegd, de drie grootste bestemmingen uit de middeleeuwen komen aan bod: Jeruzalem, Rome en Santiago de Compostela. Maar uiteraard ook veel van de plaatsen die langs de gebruikte routes lagen.

 

Meer informatie

 • Het boek is wat je zou kunnen noemen een salontafelboek. Beheersing van het Duits is wel een voordeel, hoewel de vele honderden illustraties op zichzelf ook al de moeite waard zijn en hun eigen verhaal vertellen.
 • Het boek is waarschijnlijk door je boekhandelaar te bestellen, maar via internet heb je een nieuwe versie vanaf € 30. Zoeken helpt, want ik vond ze ook voor € 50.
 • Het boek is ingebonden en voorzien van kleurrijke stofomslag.


Recensent: Cor Kuyvenhoven (december 2018)

Lees meer...

Ongebaande paden

Auteur: Sylvain Tesson


Boek en auteur

Het boek Ongebaande paden (subtitel: "Een voetreis dwars door Frankrijk”) is in 2017 uitgegeven door De Arbeiderspers. Het telt 175 pagina's en bevat twee kaartjes, geen afbeeldingen. Het is een vertaling uit het Frans, door Eef Gratama. De oorspronkelijke titel is: Sur les chemins noirs.
Sylvain Tesson is reiziger en schrijver, vaak in combinatie. Hij is onder meer betrokken bij de Association Les Chemins de Saint Michel (rond de pelgrimswegen naar Mont Saint Michel).

 

Beschrijving

Na een zware val van een dak, “in beschonken toestand”, belandt Sylvain Tesson in het ziekenhuis waar hij zichzelf belooft: “Als ik hieruit kom, ga ik een voettocht dwars door Frankrijk maken.” Hij houdt woord. Het is zijn manier om te revalideren. Het wordt een tocht over het stille platteland, langs ongebaande paden: een “vlucht door de velden”. De echte reden voor zijn vlucht noemt hij niet, die zit “onder in mijn rugzak”. Pas aan het slot van zijn verhaal komt hij daar indirect op terug, als hij het heeft over het afsluiten van “de donkere hoofdstukken” in zijn leven.
Tesson vond de inspiratie voor zijn route in een rapport van de Franse overheid over “Het onderontwikkelde platteland”, inclusief een kaart ervan. Dáár wil hij gaan lopen, van de Frans-Italiaanse grens naar het puntje van Normandië. Onderweg probeert hij zoveel mogelijk de kleinste paadjes te volgen, die zwart zijn ingetekend op de stafkaarten: “les chemins noirs”.

 

Focus

Een centraal thema in het boek is de wens te ontsnappen aan “de moderne tijd”. Dat komt soms wat vreemd over. Tesson is (was?) immers echt een stadsmens (Parijs) en een wereldreiziger. En waren het ook niet de moderne kennis en techniek die hem na zijn val konden oplappen?
Anderzijds: is zijn dilemma niet heel herkenbaar? Willen we niet allemaal genieten van gemak en welvaart én ook af en toe “vluchten door de velden”, bijvoorbeeld in de vorm van een pelgrimstocht?
In die zin is het verhaal van Tesson inmiddels nog actueler, nu de schaduwkanten van al ons reizen steeds duidelijker worden, zoals: de belasting van het milieu en het vol-lopen van toeristische trekpleisters. Moeten we eerst als samenleving een zware val maken om te beseffen dat het ook “mogelijk is om je in de beslotenheid van een tuin open te stellen voor de wereld”? "Waarom je leven lang de hort op gaan? Wat levert dat je op?” (p. 79). “Ik vond het (..) beschamend dat ik de hele wereld had afgereisd, maar al het moois in de buurt over het hoofd had gezien.” (p. 166).
Dit boek was, voor mij, een inspirerende uitnodiging om dit dilemma ook zelf te verkennen. Een bonus was, dat het een prachtig geschreven kennismaking is met een mij weinig bekend gebied.

 

Plaatsen

Tesson loopt van de Col de Tende, op de Frans/Italiaanse grens in de Alpen, naar de Cap du Nez Bayard aan de Atlantische Oceaan. Waar mogelijk mijdt hij “de moderne tijd”, zelfs dorpen. (Hij slaapt meestal onder de sterren). Eén plaats springt er in zijn reisverslag positief uit: Mont-Saint-Michel, “een magische stoepa” (p. 158).

 

Meer informatie

 • Het boek kost € 18,99 en is nog in de boekwinkel te koop. Tweedehands aanschaffen of lenen via de bibliotheek is eveneens een goede mogelijkheid.
 • Tesson liet zich leiden door “zwarte wegen”. In die zin is er een interessante link met het verhaal van Jac Geurts, die zich liet leiden door landsgrenzen (zie de recensie van zijn boek De grenzelozen).
 • In 1978 maakte William Least Heat-Moon een rondreis met een camper door landelijk Amerika. Hij volgde de “Blue Highways”, wat ook de titel werd van zijn fascinerende reisverslag. In de Nederlandse vertaling: Blauwe wegen. Zó waren de stille wegen op zijn kaarten ingekleurd: in het blauw.


Recensent: Arno Cuppen (november 2018)

Lees meer...

Pelgrimsreis (Pilgrim’s Progress)

Auteur: John Bunyan


Boek en auteur

Het boek “The Pilgrim's Progress” is uitgegeven in 1678. De eerste Nederlandse vertaling verscheen in 1682. John Bunyan (1628 – 1688) was predikant, verbonden aan de baptistengemeente van Bedford, Engeland.

 

Beschrijving

Het boek beschrijft het leven van een christen als een pelgrimsreis, van de stad Verderf naar het hemelse Jeruzalem. Het is daarmee een bijzondere combinatie van een avontuur en van Bijbelse lessen. Hoofdpersoon is Christen. Hij gaat op reis met op zijn rug een pak, dat de zonde uitbeeldt. Belangrijke levensthema's worden verbeeld door mensen die hij onderweg ontmoet, zoals: Evangelist, Atheïst, Koppig, Plooibaar, Kennis, Onkunde, IJdelheid, Geldbeminnaar, Hoop, Trouw.
Het doel van Christen is het nieuwe Jeruzalem, maar zijn reis daarheen staat centraal in het verhaal. Onderweg zijn er immers tal van hindernissen, verleidingen en gevaren te overwinnen. Al doende maakt hij fouten èn hij leert daarvan. Uiteindelijk doet hij het goede en wordt hij toegelaten tot de hemelse stad.

Als Bunyan zijn boek schrijft is het al bijna anderhalve eeuw geleden dat pelgrimstochten in Engeland werden verboden. Toch is het niet verwonderlijk dat hij voor zijn verhaal de metafoor van de reis koos. Ook in de Bijbel is dat een belangrijk thema. De eerste Christenen noemden zich niet voor niets “mensen van de weg”.

 

Focus

"Bella, als je een kleine ruimte kunt vinden, dan is dit een verhaal dat meer dan drie eeuwen geleden is geschreven en dat voor veel generaties het meest geliefde boek was na De bijbel. Het is het verhaal van de reis van een christen en het is rijk aan levenslessen ... ". Deze liefde- en hoopvolle opdracht stond op de binnenkaft van een exemplaar dat achter bleef in een pelgrimsherberg. Heeft Bella het boek gelezen? 

Ook als dat niet zo is, is dat goed te begrijpen. Wat moet een pelgrim van nu met zo'n oud verhaal? Het taalgebruik is flink gedateerd, de boodschap en (dus) de allegorie zijn wel heel eenduidig, en al die verwijzingen naar de Bijbel... . Hoeveel eigentijdse pelgrims zijn er niet die al vrij snel verklaren: “Ik doe deze pelgrimstocht wel, maar ik ben niet gelovig / kerkelijk, hoor”.

Vaak blijft het bij dat “niet”. Terwijl het zeker zo interessant kan zijn om te horen wat dan wèl hun innerlijke drijfveren zijn. Waarin verschillen die, ten diepste, van de drijfveren van de pelgrim die Bunyan beschrijft? En waarom? Kortom: waar ga ìk nù voor? Deze vragen maakten het voor mij interessant om dit verhaal toch te lezen, naast het feit dat het echt een pelgrimsklassieker is. Misschien ook voor jou, als je een kleine ruimte kunt vinden... ?

 

Plaatsen

De reis van Christen is een metafoor. De in het boek genoemde plaatsen hebben dus vooral een symbolische betekenis. Maar vermoedelijk heeft Bunyan zich bij zijn beschrijvingen laten inspireren door de reis die hij zelf vaak maakte van Bedford naar Londen.

 

Meer informatie

 • Een Nederlandse vertaling van het boek is te vinden in de Internet Christian Library (ICLnet): De Christenreis naar de eeuwigheid. Het is een heruitgave naar de eerste druk in 1682, in een modernere spelling.


Recensent: Arno Cuppen (oktober 2018)

Lees meer...

The Art of Pilgrimage

Auteur: Phil Cousineau


Boek en auteur

Het boek is uitgegeven bij Conari Press (VS) in 2013. Helaas is er geen vertaling naar het Nederlands. Phil Cousineau is schrijver, filmmaker, TV-presentator en reisleider.

 

 

Beschrijving

Het boek neemt je mee op een pelgrimsreis rond de wereld, in figuurlijke zin. Het gaat immers niet zozeer over concrete bestemmingen en de wegen daar naar toe, maar over: hoe we onze reizen “heilig” (Sacred) kunnen maken. Met “heilig” bedoelt Cousineau: dat wat voor iemand werkelijk van grote betekenis is.
Het boek is sterk geïnspireerd door Joseph Campbell (1904 – 1987) en diens onderzoek naar de grote mythes in culturen over de hele wereld. Campbell heeft laten zien dat die mythes oeroude, universele inzichten bevatten die ons ook nu nog kunnen inspireren bij onze eigen, persoonlijke tocht door het leven.
Bij het beschrijven van Een pelgrimsreis in 7 etappes waren het werk van Campbell en “The Art of Pilgrimage” belangrijke inspiratiebronnen. Maar het is echt aan te bevelen het boek ook zelf te lezen, vanwege de grote rijkdom van voorbeelden, citaten en literatuurverwijzingen, uit heel diverse tijden, plaatsen en culturen.
Het boek bevat een uitgebreide literatuurlijst en is rijk geïllustreerd (zwart-wit).

 

Focus

Het boek wil de lezer via tientallen verhalen en voorbeelden inspireren om van elke reis een pelgrimstocht te maken: een reis van betekenis. Soms zit Cousineau misschien wat teveel met “het hoofd in de wolken” en te weinig met “de voeten op de grond”. Soms hangt hij zijn voorbeelden misschien wat slordig op zijn eigen kapstok. Maar na het lezen van dit boek zul je zeker anders aankijken tegen toekomstige reizen.

 

Plaatsen

Teveel om hier op te noemen. Belangrijke plaatsen in zijn persoonlijke verhaal zijn: de piramiden van Cheops en Chefren (Egypte) en de tempels van Angkor Wat (Cambodja). Onderweg in het boek worden nog tientallen andere plaatsen -wereldwijd- “bezocht”, soms op basis van eigen ervaringen, dan weer aan de hand van anderen, nu of vroeger.

 

Meer informatie

 • Het boek kost € 21,95 en is onder meer via de boekwinkel te koop. (Ook als E-book). Tweedehands aanschaffen is eveneens een goede mogelijkheid.
 • Zie ook: een reis van betekenis.


Recensent: Arno Cuppen (oktober 2018)

Lees meer...