Pilgerziele der Christenheit

Auteur: ***


Boek en auteur

***

 

Beschrijving

Dit kloeke boekwerk van 384 bladzijden is door uitgeverij Belser uitgegeven ter gelegenheid van het Heilig Jaar 2000. De drie belangrijkste christelijke pelgrimsbestemmingen uit de Middeleeuwen staan centraal: Jeruzalem, Rome, Santiago de Compostela. Het boek kent vier hoofdstukken. Daarin staan centraal, respectievelijk: de oorsprong van de pelgrimstocht; de mentaliteit van de pelgrims en de weergave daarvan in de toenmalige kunstuitingen; het derde deel loopt de verschillende pelgrimsroutes na om tenslotte in het vierde hoofdstuk de drie belangrijkste pelgrimsbestemmingen nader te beschouwen.
Het boek is gedrukt op zwaar papier, telt vele illustraties, in kleur zowel als in zwart-wit. Ook is een uitgebreide literatuurlijst opgenomen. Het boek is in het Duits.

 

Focus

Door het lezen van dit boek maakt de lezer een fascinerende cultuurreis door de geschiedenis van de grote middeleeuwse, europese pelgrimstochten. Lezen verrijkt je achtergrondkennis wanneer je zelf op pad bent op één van deze of andere pelgrimsroutes.
Internationale wetenschappers reconstrueren met behulp van talrijke bronnen het middeleeuwse pelgrimswezen. Hun onderlinge samenhang, de gebruikte rituelen, haar spiritualiteit en de met pelgrimages nauw verbonden symboliek komt op boeiende wijze aan bod.

 

Plaatsen

Zoals gezegd, de drie grootste bestemmingen uit de middeleeuwen komen aan bod: Jeruzalem, Rome en Santiago de Compostela. Maar uiteraard ook veel van de plaatsen die langs de gebruikte routes lagen.

 

Meer informatie

  • Het boek is wat je zou kunnen noemen een salontafelboek. Beheersing van het Duits is wel een voordeel, hoewel de vele honderden illustraties op zichzelf ook al de moeite waard zijn en hun eigen verhaal vertellen.
  • Het boek is waarschijnlijk door je boekhandelaar te bestellen, maar via internet heb je een nieuwe versie vanaf € 30. Zoeken helpt, want ik vond ze ook voor € 50.
  • Het boek is ingebonden en voorzien van kleurrijke stofomslag.


Recensent: Cor Kuyvenhoven (december 2018)