ontdekken & ontmoeten

pelgriMEER – privacy policy

De Privacy policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.pelgrimeer.eu bezoekt.

1. Beheer
De website www.pelgrimeer.eu staat onder beheer van PB de Jong (hierna te noemen pelgriMEER). De contactgegevens zijn te vinden op de website www.pelgrimeer.eu.

2. Gegevens van bezoekers
2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.pelgrimeer.eu (zoals het IP-adres) worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2b pelgriMEER zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

3. Cookies
3a pelgriMEER maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan pelgriMEER de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.

Lees hier hoe je de toestemming voor cookies aanpast in Internet Explorer, Firefox, Google Chrome en Safari.

3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
3d pelgriMEER maakt geen gebruik van Analytics cookies.

4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij pelgriMEER. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

5. Disclaimer
pelgriMEER is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

De Privacy Policy voor Vragenstellers is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die via de website van pelgriMEER contact opneemt met een auteur.

Een vragensteller kan er zelf toe besluiten om via de op de website www.pelgrimeer.eu geboden mogelijkheden via e-mail direct contact op te nemen met een auteur van een artikel op de website www.pelgrimeer.eu of met pelgiMEER. De vragensteller communiceert dus direct met een auteur, die heeft ingestemd met de mogelijkheid dat er contact wordt opgenomen. Het verstrekken van een e-mailadres hiervoor door vragensteller is voldoende, er worden geen formulieren gebruikt waarin persoonsgegevens worden gevraagd.

1. Gegevens die door een vragensteller verstrekt worden
De auteur/pelgiMEER zal de gegevens die door de vragensteller verstrekt worden alleen gebruiken voor het beantwoorden van de vraag of communicatie hierover. De vraagsteller geeft door het stellen van de vraag per e-mail toestemming voor de verwerking van het e-mailadres om de vraag te beantwoorden.

Gegevens zullen niet worden gebruikt voor bijvoorbeeld het versturen van nieuwsbrieven door pelgriMEER.

2. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de vragensteller zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven.

3. Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens op de website van www.pelgrimeer.eu.