pelgriMEER – privacyverklaring

Privacyverklaring (versie 4 februari 2019)

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie. Hierna beschrijven wij hoe pelgriMEER omgaat met deze verordening.

1. Beheer
De website www.pelgrimeer.eu staat onder beheer van PB de Jong. Contactgegevens zijn te vinden op de website www.pelgrimeer.eu.

2. Contact via e-mail
2a. Als je een vraag stelt aan pelgriMEER, gebruiken wij je mailadres en de informatie in je mail alleen om je te kunnen antwoorden. Wij zullen deze gegevens dus nooit aan derden doorgeven. Na beantwoording bewaren je mailadres en de correspondentie niet langer dan noodzakelijk.
2b. Als je een vraag stelt aan iemand die zijn / haar verhaal vertelt op www.pelgrimeer.eu, is het zijn / haar verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met jouw informatie. Wij vermelden de mogelijkheid om contact op te nemen alleen bij het verhaal als de auteur daarmee heeft ingestemd.

3. Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Je kunt als bezoeker zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Je kunt je browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Lees hier hoe je de toestemming voor cookies aanpast in Internet Explorer, Firefox, Google Chrome en Safari.

3a pelgriMEER verwerkt zelf géén persoonsgegevens en maak géén gebruik van cookies.
3b pelgriMEER maakt gebruik van embedde video’s van onder meer Youtube en Vimeo. Via deze video’s worden er cookies geplaatst op het moment dat de voorvertoning zichtbaar is. Standaard hebben we deze functionaliteit geblokkeerd. Voor het vertonen van video’s vragen we jouw uitdrukkelijke toestemming. 

4. Nieuwsbrieven
Via onze website kan je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. De door jou ingevulde persoonsgegevens (e-mailadres en de eventuele andere velden worden door ons uitsluitend gebruikt om je onze nieuwsbrieven toe te sturen. Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt. Als je een nieuwsbrief ontvangt, dan kan het zijn dat ons nieuwsbriefprogramma vastlegt wanneer deze geopend wordt, en op welke links eventueel wordt geklikt.

5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Onder elke nieuwsbrief staat een link waarmee je je direct kunt afmelden. Je zult dan geen nieuwsbrieven meer ontvangen. Bij het afmelden kan het zijn dat jouw gegevens nog niet definitief verwijderd zijn. Mocht je dat willen, dan kan je ons daarom verzoeken.

6. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacyverklaring terecht bij pelgriMEER. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacyverklaring .

7. Disclaimer
pelgriMEER is gerechtigd de inhoud van de Privacyverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

8. Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als je jouw gegevens (e-mailadres en correspondentie) toch spoedig uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens op de website van www.pelgrimeer.eu.